slide_icon

ADVANCED . STRONG . RELIABLE

The Optimizer, an easy to customizable multi-purpose theme with lots of powerful features.

bung Pawito
Kidung Hanepangken Sangkan-paraning Dumados: Duh Allah, panjenengan punika sakyetosipun sinten?

Kidung Hanepangken Sangkan-paraning Dumados: Duh Allah, panjenengan punika sakyetosipun sinten?

Dandang gendis. 1. Wonten kidung kekancinging ratri Hanepangken dununging panembah Inggih niku sejatine Allah kang maha agung Kang hanyipta sagung...

Media Massa dalam Masyarakat Pluralis

Media Massa dalam Masyarakat Pluralis

Kenyataan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam kelompok etnis yang kemudian membawa konsekuensi keragaman budaya. Pemberian apresiasi yang tinggi...